Friday, May 29, 2009

Mae Pobl yn Gallu Dod i Gasgliadau Twp -- Now in Welsh!

[I'm getting better at the Welsh thing, I think, so I decided to translate a recent post. If you happen to be more proficient in Welsh than I, let me know how this could be better! Original is here.]

Mae Andrew Stuttaford o Secular Right yn ymarwar y bwnc o pam maen rhieni ynfynych anffyddiol codi blant crefyddol (er mae e dim yn dyfynnu'r dalmau i brofi mor aml mae hwn yn digwydd). Tra mae e'n ymosod dynion gwelltynol rhyddfrydol, maen a'n synied fel mae'r hynt dim ond fel maen pobl dod i grefydd yn trwy arweiniad rheiniol, mae e'n atalnodi'r faith, amlwg i fe, fel mae crefydd yn ein cymysg genynol; fel "mae ei'r hynt datblygodd ein rhywogaeth." Achos, mae pob o ddeutu ni cyn pobl yn o ein cyndadau, a dan pob o ni'n codi cyn meudwyaid, mae sawl yn byw yn ynysoedd neilltuedig yn yr Gefnor yr Arctig.

Mae Stuttaford yn awygrymu fel mae'r hynt i godi blant ynffyddiol yn i godi blant crefyddol (ydy.). Os hoffoch chi'n hynnw, hoffech chi'n FAWR yr fannod nesaf. Mae ei'r fannod pan mae e'n tafodi anffyddiwr llegach, rhyddfrydol, oblegid ei cred fel mae anffyddwyr dylu yn cael dull i apelio i'r eisiau ysbrydol fel mae ein gwahoddwr o "Secular Right" wedi haeru yn barod dan ni dim yn osgoi.

Yn y ddiwedd, mae'r oddau Stuttaford yn anodd taran i ganfod. Mae ei'n amlwg fel mae e'n tybio fel mae crefydd yn gymhelliad anianol ac anochel fel dan ni'n raid yn heddychu, ond mae ei awgrym unig i ddiddyfnu hyn dim yn rhesymol; mae ei'n mwy dull i hyfforddi oddi hi. Ond sut aml ydyymgeisiadau i hyfforddi pobl oddi rhwymau genynol yn lwydiannus? Yna, pan mae e'n cyflwyno รข awgrym o ysbrydolrwydd anffyddiwr cyn hynt i ddofi ein tuedd cynhenid am pethau goruwch naturiol - rhywbeth a canlyn yn wir gan hyn honiad chwerthinllyd - mae e'n gwrthod ei yn barod oblegid mae e'n trosodd y raid am ffon fagl nefol. Yn hon enghraifft, synnai neb dim os roedd Stuttaford yn ysgafala o raid i fwyta unwaith neu dwywaith beunydd hefyd.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home